De voksne blødvinger kan ofte bankes ned af træer og buske, de søger til blomster især på hvidtjørn og skærmplanter. Træffes talrigt i juni og juli.
Larverne der kan træffes kravlende fremme i vinterhalvåret (også på sneen) kaldes Sneorm. Larverne er umulige at bestemme til art.
Både larver og de voksne dyr er rovdyr.

Der er i Danmark registreret 49 arter af blødvinger. Familien blødvinger deles op i to underfamilier:
Cantharinae som har dækvinger i fuld længde og har ensfarvede dækvinger. 31 arter i Danmark.
Malthininae som har forkortet vingedække, og ofte med farvede pletter på vingedækket, disse kan være svært bestemmelige, og ses ikke så ofte som den anden underfamilie. 18 arter i Danmark. Underfamilien Malthininas vil i første omgang være forbigået.

Cantharinae behandles med artsbeskrivelser og bestemmelsesnøgle.
Underfamilien deles op i (Danmark) 6 slægter.
Cantharis 19 arter, 12 arter kendt fra Næstved Kommune.
Rhagonycha 7 arter, 6 arter kendt fra Næstved Kommune.
Absidia 2 arter, Ingen kendt fra Næstved Kommune, begge arter meget sjældne.
Ancistronycha, Crudosilius og Podabrus alle med hver 1 art. Alle kendt fra Næstved Kommune.

Artbeskrivelser findes, til de arter der er kendt fra Næstved Kommune, under artens side (under udarbejdelse).
Nøgle til slægter af Cantharinae se:  HER.
Billedeoversigt til slægten Cantharis: HER.
Nøgle til arter af slægten Cantharis: HER.
Billedeoversigt til slægten Rhagonyche: HER.
Nøgle til arter af slægten Rhagonyche: HER.


Cantharis cryptica


Ancistronycha cyanipennis


Cantharis decipiens


Cantharis figurata


Cantharis flavilabris

Stor blødvinge
Cantharis fusca


Cantharis lateralis

Gul blødvinge
Cantharis livida


Cantharis nigra


Cantharis nigricans


Cantharis obscura


Cantharis pellucida


Cantharis rufa


Cantharis rustica


Rhagonycha elongata

Præstebille
Rhagonycha fulva


Rhagonycha lignosa


Rhagonycha limbata


Rhagonycha lutea


Rhagonycha testacea


Crudosilis ruficollis


Malthinus flaveolus


Malthinus punctatus


Podabrus alpinus