De voksne blødvinger kan ofte bankes ned af træer og buske, de søger til blomster især på hvidtjørn og skærmplanter. Træffes talrigt i juni og juli.
Larverne der kan træffes kravlende fremme i vinterhalvåret (også på sneen) kaldes Sneorm. Larverne er umulige at bestemme til art.
Både larver og de voksne dyr er rovdyr.

Der er i Danmark registreret 49 arter af blødvinger. Familien blødvinger deles op i to underfamilier:
Cantharinae som har dækvinger i fuld længde og har ensfarvede dækvinger. 31 arter i Danmark.
Malthininae som har forkortet vingedække, og ofte med farvede pletter på vingedækket, disse kan være svært bestemmelige, og ses ikke så ofte som den anden underfamilie. 18 arter i Danmark. Underfamilien Malthininas vil i første omgang være forbigået.

Cantharinae behandles med artsbeskrivelser og bestemmelsesnøgle.
Underfamilien deles op i (Danmark) 6 slægter.
Cantharis 19 arter, 12 arter kendt fra Næstved Kommune.
Rhagonycha 7 arter, 6 arter kendt fra Næstved Kommune.
Absidia 2 arter, Ingen kendt fra Næstved Kommune, begge arter meget sjældne.
Ancistronycha, Crudosilius og Podabrus alle med hver 1 art. Alle kendt fra Næstved Kommune.

Artbeskrivelser findes, til de arter der er kendt fra Næstved Kommune, under artens side (under udarbejdelse).
Nøgle til slægter af Cantharinae se:  HER.
Billedeoversigt til slægten Cantharis: HER.
Nøgle til arter af slægten Cantharis: HER.
Billedeoversigt til slægten Rhagonyche: HER.
Nøgle til arter af slægten Rhagonyche: HER.


Ancistronycha cyanipennis

Cantharis cryptica

Cantharis decipiens

Cantharis figurata

Cantharis flavilabris
Stor blødvinge
Cantharis fusca

Cantharis lateralis
Gul blødvinge
Cantharis livida

Cantharis nigra

Cantharis nigricans

Cantharis obscura

Cantharis pellucida

Cantharis rufa

Cantharis rustica

Crudosilis ruficollis

Podabrus alpinus

Rhagonycha elongata
Præstebille
Rhagonycha fulva

Rhagonycha lignosa

Rhagonycha limbata

Rhagonycha lutea

Rhagonycha testacea

Malthinus flaveolus

Malthinus punctatus