Cartodere bifasciata

Knudret skimmelbille
Cartodere nodifer

Corticaria impressa

Corticaria umbilicata

Corticarina minuta

Løvskimmelbille
Cortinicara gibbosa