Der er i Danmark registreret 63 arter af guldsmede fordelt på 9 familier.
I Næstved Kommune kendes der til 28 arter, 4 arter med enkeltstående observationer.  Her på siden behandles 24 arter. Vi har de 7 familier repræsenterer her i Næstved.
Med nedenstående bliver det 8 familier, fjerbenet vandnymfe hører som eneste art til familien Platycnemididae. Den sidste familie, Kongeguldsmede har kun en art, Kongeguldsmed, som kun findes i Midtjylland.

20-06-2005 med angivelse Næsby er der set Fjerbenet vandnymfe. Arten er kendt fra området nord for Tystrup Sø, Sorø Kommune.
10-06-2003 Holmegård Mose, er der en observation af Hue-vandnymfe, arten kendes ud over dette fund kun fra Nordsjælland, og Jylland.
21-09-2017 Er Spyd-vandnymfe ses to steder i Holmegård Mose. Desværre af anden.
14-04-2012 er der observeret en nymfe af arten på Næstved øvelsesterræn, arten er dog meget vanskelig at kende, som nymfe, fra de arter der normalt flyver i området. I 2017 blev der fundet flere eksemplar af Sort Hedelibel i og omkring Holmegård Mose, desværre af andre.

Vil påstå at med kun 28 (24) arter ud af 63 arter i Danmark, må det være muligt at finde flere nye arter for Næstved Kommune.

Mosaikguldsmede
Aeshnidae
Pragtvandnymfer
Calopterygidae

Coenagrionidae

Corduliidae
Flodguldsmede
Gomphidae
Kobbervandnymfer
Lestidae
Libeller
Libellulidae