Lidt populært kan familien vel kaldes vandnymfer, men da familien ikke indeholder alle arter af vandnymfer bliver det latinske navn beholdt.

De 9, (her kun de 6 arter) arter der er kendt fra Næstved Kommune er de almindeligste vandnymfearter vi har i Danmark. Der kendes i alt 12 arter af vandnymfer, 1 art kundes kun fra Teglstrup Hegn i Nordsjælland. 1 art er en Jydeart.
Håber snart at kunne få lov se de resterende arter i Næstved Kommune!

Hestesko-vandnymfe
Coenagrion puella
Flagermus-vandnymfe
Coenagrion pulchellum
Almindelig vandnymfe
Enallagma cyathigerum
Rødøjet vandnymfe
Erythromma najas
Lille rødøjet vandnymfe
Erythromma viridulum
Stor farvevandnymfe
Ischnura elegans
Rød vandnymfe
Pyrrhosoma nymphula