Der er registreret 6 arter af kobbervandnymfer i Danmark.
En art er uddød, en art findes nu kun på Bornholm, en art er forholdsvis ny indvandret og findes ind til nu kun i Jylland syd for Kolding, en art er kun ses lide syd for grenen i Nordjylland.
De to sidste arter er almindelige i det meste af Danmark.

Sortmærket kobbervandnymfe
Lestes dryas
Almindelig kobbervandnymfe
Lestes sponsa