Der er registreret 18 arter af libeller i Danmark, heraf er de 11 kendte fra Næstved kommune.
Tre arter må anses som uddøde, og efterfølgende som tilfældig tilflyver, dog har den ene art en lille bestand på Bornholm. En enkel art er nytilkommen og findes i øjeblikket kun i den sydvestlige del af landet. To arter har en vestlig og nordøstlig udbredelse.
Rødåret hedelibel forekommer hist og her i hele landet, men er endnu ikke truffes i Næstved Kommune.
Af de 11 arter der er fundet i Næstved Kommune er her billeder af de 10 arter, Desværre er det endnu ikke lykkes at observere Gulvinget hedelibel. Der findes nyere observationen af arten omkring Holmegård Mose, Torpe Mose og Kåremose.

Stor kærguldsmed
Leucorrhinia pectoralis

Nordisk kærguldsmed
Leucorrhinia rubicunda

Blå libel
Libellula depressa

Spidsplettet libel
Libellula fulva

Fireplettet libel
Libellula quadrimaculata

Stor blåpil
Orthetrum cancellatum

Sort hedelibel
Sympetrum danae

Blodrød hedelibel
Sympetrum sanguineum

Stor hedelibel
Sympetrum striolatum

Almindelig Hedelibel
Sympetrum vulgatum