Der er observeret 13 arter af mosaikguldsmede i Danmark. Af disse er 7 arter fundet i Næstved kommune.
De fleste af de der ikke er fundet her i kommunen er sjælden og udpræget lokale.
Siv-mosaikguldsmed er angivet med en observation fra Holmegård Mose, men er desværre ikke dokumenteret. De øvrige 6 arter fra kommunen er almindelig forekommende over det meste af landet.
Stor kejserguldsmed har det desværre ikke lykkes at få billeder af, men der er rimelig almindelig, og set mange steder i kommunen.

Blå mosaikguldsmed
Aeshna cyanea
Brun mosaikguldsmed
Aeshna grandis
Kileplet-mosaikguldsmed
Aeshna isoceles
Efterårs-mosaikguldsmed
Aeshna mixta
Håret mosaikguldsmed
Brachytron pratense