Ordenen sommerfugle deles i Danmark op i 75 familier. Her kikkes kun på de 5 familier som normalt er dagflyvende.
4 arter af dagsommerfugle, samt køllesværmere som mere høre til i natsommerfuglene, men de er dagaktive.
På et senere tidspunkt kommer der billeder af diverse natsværmere som er truffet i Næstved Kommune!

Blåfugle
Lycaenidae

Bredpander
Hesperiidae

Hvidvinge
Pieridae

Takvinger
Nymphalidae

Køllesværmere
Zygaenidae