Som noget nyt er der udarbejdet lidt nøgler.
Baseret på billeder og tekst.
Bemærk at nøglerne ikke er videnskabelige, så kontrollerer resultatet.
Følgende er der nøgler til:

Årevingede – Bier – slægten Humlebier.

Biller:
Blødvinger – til slægt, og slægterne Cantharis og Rhagonyche.
Blødvinger billede oversigt af slægterne Cantharis og Rhagonyche.
Solbiller nøgle til art – billedeoversigt
Kardinalbiller – både til voksne og til larve.
Oliebiller.
Ådselbiller nøgle til art – billedeoversigt
Rovbiller – slægt Stenus til underslægt.
Snudebiller – slægten Hypera og Curculio

God fornøjelse, håber de kan hjælpe!
Man er velkommen til kommenterer på noegler@adippe.dk